Βιβλιογραφία - Υποσημειώσεις
- Σάββατο, 06 Ιουλίου 2013 -

Διάβασα και απόλαυσα τις εργασίες σας για το Κ. 488. Εν τούτοις, εντόπισα ένα μικρό πρόβλημα για το οποίο είμαι υπεύθυνος εγώ.

Δεν φανταζόμουνα πως θα υπάρχει πρόβλημα στη σωστή και πλήρη προσθήκη μιας υποσημείωσης σε ένα κείμενο, ή στη σωστή και πλήρη σύνταξη μιας Βιβλιογραφίας στο τέλος ενός κειμένου.

Και όμως υπάρχει (στους περισσότερους, τουλάχιστον)

Έτσι, λοιπόν, συμπληρώνω στα έγγραφα του μαθήματος δύο μικρά αρχεία ("Παραπομπές..." και "Σύνταξη Βιβλιογραφίας"), για να δείτε πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά, ένας αλάνθαστος τρόπος είναι, πάντα, να ανοίγεις ένα (έγκυρο) βιβλίο ή ένα άρθρο και να βλέπεις εκεί πώς γράφονται οι υποσημειώσεις, πώς συντάσσεται η βιβλιογραφία, κ.λπ.

Ούτως ή άλλως, πάντως, δεν επιτρέπεται να μη γνωρίζετε αυτά τα στοιχειώδη!