Μέθοδοι Ερμηνείας Μουσικών Έργων

Γιώργος Φιτσιώρης

Περιγραφή

O σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να φέρει τους σπουδαστές σε μία πρώτη επαφή με μερικές από τις σημαντικότερες, και πλέον σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται διεθνώς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα και διεισδυτικότητα που απαιτείται για να προσεγγίσουν ένα μουσικό έργο, να εξετάσουν τα πάσης φύσεως τεχνικά του στοιχεία, αλλά και να τα ερμηνεύσουν κατανοώντας την ιδεολογία και τις κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες που η οργάνωση των στοιχείων αυτών παράγει, αναπαράγει, και μεταδίδει.

            Κεντρική θέση κατέχουν οι αφηγηματικές μέθοδοι ερμηνείας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές θα γνωρίσουν ερμηνείες έργων που βασίζονται στις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη της μουσικής και του αφηγήματος, τόσο στο επίπεδο της μορφής, του δομικού ρυθμού και των στρατηγικών οργάνωσης και ανάπτυξης που χρησιμοποιούν τα δύο μέσα, όσο και στο επίπεδο της πρόσληψής τους από τους δέκτες. Θα αναπτυχθούν απόψεις μουσικολ

Περισσότερα  

Ανακοινώσεις