70092 Β ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIII ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Μαρία Μαυροπούλου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TURKMAS193
Σχολή - Τμήμα: Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο