ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μαρία Μαυροπούλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια σύντομη και περιεκτική επισκόπηση στην ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας; από την προφορικώς μεταφερόμενη λογοτεχνία και τα  πρώτα γραπτά κείμενα στην τουρκική γλώσσα  έως και τη σύγχρονη λογοτεχνία. μελετούμε τις εποχές της τουρκικής λογοτεχνίας, και κάνουμε σύντομες αναφορές στα λογοτεχνικά ρεύματα και τις λογοτεχνικές ομάδες που δημιουργήθηκαν ανά εποχή και στους βασικούς εκπροσώπους τους, ενώ παράλληλα αναλύουμε τα κοινωνικοπολιτικά και ιστορικά γεγονότα που τις προκάλεσαν ή τις επηρέασαν.

Κωδικός: TURKMAS138
Σχολή - Τμήμα: Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις