ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

Ιωάννα Ρεμεδιάκη

Περιγραφή

Το μάθημα Θέατρο της Αρχαιότητας Β΄ αποτελεί εισαγωγή στο δραματικό έργο του Σοφοκλή, στην Αθήνα του 5ου πΧ αι. Εκτός από τους βασικούς άξονες της δραματουργίας του και την όσο το δυνατόν πιο συστηματική ανάλυση των έργων του, έμφαση δίδεται και στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Σοφοκλή και της αθηναϊκής δημοκρατίας, ώστε να φωτισθεί η πολιτική κι αισθητική δραστικότητα του τραγικού του κόσμου. Το μάθημα ξεκινά με εισαγωγή στη δραματουργία του Σοφοκλή, και συνεχίζει με ανάλυση των τραγωδιών, μία σε κάθε μάθημα. Ειδικά στην Αντιγόνη αφιερώνονται δύο ή τρία μαθήματα, ένα από τα οποία γίνεται στην Πνύκα, όπου αναλύεται in situ η πολιτική διάσταση της αρχαιοελληνικής τραγωδίας.

Ημερολόγιο