Εισαγωγή στη δραματοθεραπεία

Στέλιος Κρασανάκης

Περιγραφή

Βασικές γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές της δραματοθεραπευτικής προσέγγισης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις