Επιχειρηματικότητα

Πέτρος Ζενέλης (pzenelis@slavstud.uoa.gr)

Περιγραφή

Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα» έχει σαν βασικό σκοπό να τροφοδοτήσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εχέγγυα προκειμένου να αντιληφθούν πως λειτουργεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τι απαιτείται προκειμένου να ιδρυθεί μια επιχείρηση και πως μπορεί να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, τι δυσκολίες προκύπτουν τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, όσο και κατά τη λειτουργία αυτής και πως αυτές αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, καθώς και ποια είναι η συνεισφορά της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Επίσης στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενώ μαθαίνουν να φτιάχνουν επιχειρηματικά σχέδια και δημιουργούν τη δική τους προσωπική εικονική επιχείρηση.

Ημερολόγιο