Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία της Υγείας

Μαρία Λουμάκου

Περιγραφή
  • Αναλυτική παρουσίαση των κλινικών παρεμβάσεων σε ενήλικες στην Ψυχολογία της Υγείας.
  • Τα στάδια και οι στόχοι κλινικών παρεμβάσεων του ψυχολόγου της Υγείας. Κλινικές δεξιότητες του ψυχολόγου της Υγείας.
  • Παρέμβαση στο νοσοκομείο. Ο ασθενής και η οικογένειά του. Ενδεικνυόμενες τεχνικές παρουσιάζονται αναλυτικά με κλινικά παραδείγματα, σύντομα μοντέλα κλινικής παρέμβασης κατάλληλα για εφαρμογή και σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο. 
  • Παρεμβάσεις στις χρόνιες ασθένειες, καρδιαγγειακές νόσους, σακχαρώδη διαβήτη, HIV/AIDS, αναπηρίες, καρκίνο. Αναλυτικά κλινικά παραδείγματα συνεδριών.
  • Γενετική συμβουλευτική, συμβουλευτική στην υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη.
  • Καταληκτικές νόσοι, ο ασθενής και η οικογένειά του, παρεμβάσεις για την διευκόλυνση του θρήνου. Αναλυτικά κλινικές συνεδρίες συμβουλευτικής για το πένθος. Αντιδράσεις συγγενών στο θάνατο, εκδηλώσεις φυσιολογικού πένθους, περιπεπλεγμένο πένθος.

Πώς δίνουμε πληροφορίες. Αναγγελία της διάγνωσης και η αναγγελία των «κακών» νέων.

Ημερολόγιο