Πολιτική Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Αντώνιος Μεταξάς

Περιγραφή

Το εν λόγω μάθημα κατατείνει στη συγκρότηση μιας κριτικής εισαγωγικής κατανόησης του κανονιστικού συστήματος της πολιτικής και του Δικαίου Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Κατ’ αρχάς, το μάθημα σκιαγραφεί το ευρύτερο ενωσιακό πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται η πολιτική ανταγωνισμού της Ε.Ε., οι πηγές της και οι βασικές αρχές που τη διέπουν. Η συστηματική δόμηση των παραδόσεων αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες: α) Τις κανονιστικές βάσεις που συγκροτούν τους περιορισμούς της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (καρτέλ, έλεγχος συγκεντρώσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) για τη διασφάλιση της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε. και β) τις κανονιστικές βάσεις που συγκροτούν τους περιορισμούς των νοθευουσών τον ανταγωνισμό παρεμβάσεων των κρατών μελών (κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος).Αναλύεται, τέλος, ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν σε αυτό το κανονιστικό πλέγμα του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (όπως η

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -