ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Ασημίνα Περρή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το μάθημα έχει ως σκοπό να διδάξει τους φοιτητές να αναγνωρίζουν πότε είναι απαραίτητη η πληροφορία, και να τους κάνει ικανούς να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν την επιστημονική πληροφορία αποτελεσματικά. Επίσης θα διδαχθούν δεξιότητες, ώστε να αναλύουν τα προς έρευνα θέματα στα βασικά συστατικά τους στοιχεία, να αναγνωρίζουν τα είδη των εργαλείων που απαιτούνται για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών και να συνθέτουν την πληροφορία σε μία νέα ολοκληρωμένη μελέτη. Η κατανόηση του τρόπου έρευνας και συγγραφής αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων.

Κωδικός: PSPA193
Σχολή - Τμήμα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Επιλογή θέματος επιστημονικής εργασίας

3. Πληροφοριακή ανάγκη

4. Αναζήτηση πληροφοριών

5. Αξιολόγηση πληροφοριών

6. Οργάνωση και σύνθεση πληροφοριών

7. Λογοκλοπή

8. Παράθεση πηγών - Βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές

9. Δομή επιστημονικής εργασίας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -