Πολιτικές ιδέες στην ελληνική τραγωδία: Αισχύλος και Σοφοκλής.

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει το σύνολο του σωζομένου έργου των δύο τραγικών ποιητών με ζητούμενο τη μελέτη του πολιτικού περιεχομένου και των ιστορικών συμφραζομένων των κειμένων και την ανάκτηση της ιδεολογικής και παιδαγωγικής τους λειτουργίας στη ζωή της Αθηναϊκής δημοκρατίας.

Ημερολόγιο