Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Θεωρίες)

Κωνσταντίνος Υφαντής

Περιγραφή

Το μάθημα θα διδαχθεί κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κ. Υφαντή σε συνεργασία με την Δρα Α. Ζερβάκη. Οι ώρες διεξαγωγής του μαθήματος είναι Δευτέρα 15.00-17.00 και Πέμπτη 12.00-14.00 στην αίθουσα 16 στον 7ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής επί της οδού Σόλωνος.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές έννοιες και η πρώτη επαφή τους με την διεπιστημονική θεώρηση του αντικειμένου των διεθνών σχέσεων.

 

 

 

Ενότητες

Το πρόγραμμα των εισηγήσεων θα τηρηθεί στο μέτρο του δυνατού σε συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών.

Περίγραμμα εισηγήσεων

 1. Εισαγωγικό μάθημα – ορισμός αντικειμένου

Α. Διεθνείς Σχέσεις: το ιστορικό πλαίσιο

 1. Η συγκρότηση της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας
 2. 20ος αιώνας: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
 3. Ο μεσοπόλεμος
 4. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
 5. Ψυχρός Πόλεμος Ι
 6. Ψυχρός Πόλεμος ΙΙ
 7. Παγκοσμιοποίηση και διεθνείς σχέσεις
 8. Η είσοδος στην μεταψυχροπολεμική εποχή
 9. Νέες προκλήσεις: τρομοκρατία - θρησκευτικός εξτρεμισμός
 10. Νέες προκλήσεις: η παγκόσμια οικονομική κρίση

Β. Δρώντες και Θεσμοί του Διεθνούς Συστήματος

 1. Το (έθνος) κράτος – εθνικισμός – εθνικό συμφέρον
 2. Μη κρατικοί δρώντες Ι
 3. Μη κρατικοί δρώντες ΙΙ
 4. Διπλωματία
 5. Διεθνές Δίκαιο - Διεθνή καθεστώτα

Γ. Θεωρητικές Ενατενίσεις των Διεθνών Σχέσεων

 1. Κλασικός ρεαλισμός (Ι)
 2. Κλασικός ρεαλισμός (ΙΙ)
 3. Νεο ρεαλισμός (Ι)
 4. Νεο ρεαλισμός (ΙΙ)
 5. Φιλελεύθερη θεωρία (ιδεαλισμός) (Ι)
 6. Φιλελεύθερη θεωρία (ιδεαλισμός) (ΙΙ)
 7. Νεοφιλελευθερισμός (Ι)
 8. Νεοφιλελευθερισμός (ΙΙ)
 9. Μαρξιστικές προσεγγίσες
 10. Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός

27. Ανακεφαλαίωση

Ημερολόγιο