Πολιτική Επιστήμη για τους φοιτητές του Τμήματος Νομικής

Δημήτριος Σωτηρόπουλος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και συζήτηση βασικών εννοιών και πεδίων έρευνας της πολιτικής επιστήμης και κυρίως η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με τον χώρο της πολιτικής επιστήμης και τις ιδιαιτερότητές του. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο.

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγικά για το μάθημα και το πολιτικό φαινόμενο.

Η έννοια και η αξία της Πολιτικής.

 Η Συγκρότηση του πολιτικού πεδίου. Πολιτική, Νόμος, Εξουσία.

Πολιτικά Καθεστώτα, Μορφές Διακυβέρνησης.

Δημοκρατία : Θεωρίες Δημοκρατίας

Πολιτική Κουλτούρα και πολιτική κοινωνικοποίηση.

Κράτος, Γραφειοκρατία, έθνος-κράτος.

Πολιτικά κόμματα και εκλογικά συστήματα.

Ομάδες Πίεσης, Συνδικαλισμός, Μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Εκλογές και Πολιτική Συμμετοχή

Πολιτικές Ιδεολογίες

 

 

Ημερολόγιο