Πολιτική Ανάλυση & Φεμινιστική Θεωρία

Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα

Περιγραφή

Πολιτική Ανάλυση και Φεμινιστική Θεωρία

Περιεχόμενο μαθήματος 2020 

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση της εισφοράς της φεμινιστικής θεωρίας στην πολιτική ανάλυση, μέσω της κριτικής στον εγγενή ανδροκεντρισμό της δεύτερης και τον εντοπισμό των άρρητων θεωρητικών παραδοχών για το φύλο στις οποίες βασίζεται. Με δεδομένο ότι το  σύστημα έμφυλων σχέσεων και η ιστορική εμπειρία των γυναικών αποτελούν μεταβλητές που επιδρούν καθοριστικά στη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, επιχειρείται μια προσέγγιση της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που να είναι απαλλαγμένη από σεξιστικές και ουσιοκρατικές προϊδεάσεις. Αυτό προϋποθέτει εξοικείωση με κεντρικές έννοιες της θεωρίας του φύλου, εξάσκηση στον εντοπισμό πεδίων έμφυλης ανισότητας που δεν γίνονται συνήθως αντιληπτά ως τέτοια, καθώς και απομόνωση στερεοτύπων και άρρητων παραδοχών που αφορούν το φύλο στην Πολιτική Ανάλυση και την Πολιτική Θεωρία. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη του ιστορικού των γυναικείων και φεμινιστ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα