Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Εκάβη Αθανασοπούλου

Περιγραφή

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Περιγραφή και στόχος του μαθήματος

 

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και αναλύει τη δυναμική τους από το 1923 μέχρι και σήμερα, υπό το πρίσμα διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης (σύστημα, κράτος, άτομο). Το μάθημα είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται τα τρία βασικά επίπεδα ανάλυσης και εξοικειώνονται οι φοιτητές με τη χρήση τους. Επίσης παρουσιάζεται και αναλύεται η σημασία των εικόνων και αντιλήψεων (σε Ελλάδα και Τουρκία) για τον 'Αλλο'.  Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο μέχρι σήμερα με έμφαση στις κρίσεις μεταξύ των δύο χωρών, αναλύονται οι βασικοί εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες (και η αλληλεπίδρασή αυτών) τόσο στην Eλλάδα όσο και στην Τουρκία οι οποίοι έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση τους και παρουσιάζονται και αναλύονται οι ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο.

Το μάθημα αποσκοπεί:

  • Στο να προσφέρει στο φοιτητή μια κριτική επισκ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο