Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική (κωδ.42800)

Λουκάς Τσούκαλης

Περιγραφή

Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση, και γιατί; Υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης; Τίθεται θέμα αποσύνθεσης ή διάλυσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, και με ποιες συνέπειες;

Στο μάθημα εφέτος θα συζητήσουμε τι πήγε στραβά τα τελευταία χρόνια, ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσφατη μεγάλη οικονομική κρίση και τις ευρύτερες επιπτώσεις, πολιτικές και κοινωνικές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της, και κυρίως  στην Ελλάδα. Θα εξετάσουμε επίσης εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον.