Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Μάθημα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικό) του ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική

Ενότητες

Hall, P. A. & Taylor, R.C.R. (1996). ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, Political Studies,  44(5): 936-957.

 

North, Douglass C. (2006)  Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και οικονομική επίδοση , εκδ. Παπαζήση

Wallis, J. and Dollery, B. (2005) Αποτυχία της Αγοράς, Αποτυχία της Κυβέρνησης, Ηγεσία και Δημόσια Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης κεφ. 3 σελ, 77 -128

 οι φωτοτυπίες θα σας μοιραστούν 

Wallis, J. and Dollery, B. (2005) Αποτυχία της Αγοράς, Αποτυχία της Κυβέρνησης, Ηγεσία και Δημόσια Πολιτική, εκδ. Παπαζήσης κεφ. 4 σελ, 129-184, θα σας μοιραστεί στο μάθημα

Ηood, C. (1991) A public Management for all seasons?, Public administration, 69:3-19 (download area)

 Gruening, G (2001)  Origin and theoretical basis of new public management, International Public management Journal, 4(1): 1-25 (download area)

Wallis, J. and Dollery, B. (2005) Αποτυχία της Αγοράς, Αποτυχία της Κυβέρνησης, Ηγεσία και Δημόσια Πολιτική, κεφ. 2 σελ, 77 -128, εκδ. Παπαζήσης (θα μοιρασθεί σε έντυπη μορφή)

Héritier, Adrienne (2003), ‘New Modes of Governance in Europe: Increasing political efficiency and policy effectiveness’, in: Börzel, Tanja A./Cichowski, Rachel (eds.), The State of the European Union, 6 – Law, Politics, and Society, Oxford: Oxford University Press, pp. 199-243.

Rhodes, M. (1996) 'The New Governance: Governing without Governance'. Political Studies, 44 Vol., No. (4), pp. 652-67.

Eberlein, B and Kerwer, D (2002) Theorising the New Modes of European Union Governance.. European Integration online Papers (EIoP) Vol. 6 (5)

 Heritier, A Lehmkuhl, D. (2008) Introduction. The Shadow of Hierarchy and New Modes of Governance, Journal of Public Policy, 28 (1), 1-17

Κουταλάκης, Χ. (2009) Κρατική ισχύς και συμμετοχικές μορφές περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Το Ελληνικό παράδοξο, στο Μακρυδημήτρης, Α, Μαρούδας, Λ. (επ.), Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κοινωνία των Πολιτών, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, σ.ΧΧ

Abels, G. (2002). Experts, citizens, and Eurocrats – Towards a policy shift in the governance of bio‐politics in the EU’, European Integration online Papers (EIoP) 6(19).

Kröger, S. (2008). ‘Nothing but Consultation: The place of organized civil society in EU policy-making across policies’, European Governance Papers (Eurogov), No. C-08-03.

Sabel, C and Cohen, J. (1997). ‘Directly-Deliberative Polyarchy’, European Law Journal, 3(4): 253-269. 

Papadopoulos, Y (2003)  Cooperative forms of governance: Problems of democratic accountability in complex environments, European Journal of Political Research, 42 (4): 473 – 501

 Weale, A. (2006) Democratic Values, Political Legitimacy and European Governance, NewGov Paper.


Jacint Jordana and David Levi-faur (2005) The politics of regulation in the age of Governance, in The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Edward, Elgar.

Majone, Giandomenico, 2000. The credibility crisis of Community regulation. Journal of Common Market Studies, 38(2), 273–302.

Borrás, S., Koutalakis, C. & Wendler, F. (2007). European agencies and input legitimacy: EFSA, EMeA and EPO in the post-delegation phase’, Journal of European Integration 29(5): 583-600.

Thatcher, Mark, 2002. Regulation after delegation: independant regulatory agencies in Europe. Journal of European Public Policy, 9(6), 954–972.

Καμτσίδου , Ι (κ.α.) (2005) Αυτορρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα

 Ronit, K. (2001) Institutions of Private authority in Global Governance: Linking territorial forms of selfregulation, Administration & Society,  33: 55-578

 

Vogel, D. (2002) The Politics of Risk Regulation in Europe and the United States, The Yearbook of European Environmental Law Volume 3

Ημερολόγιο