Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

Κώστας Υφαντής

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου από τον Αναπληρωτή αθηγητή Κ. Υφαντή σε συνεργασία με την Δρα Α. Ζερβάκη, κάθε Δευτέρα 10.00-13.00 στην αίθουσα 14 (7ος όροφος) του κεντρικού κτηρίου της Σχολής.

Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται η ανάλυση, κριτική επισκόπηση και κατανόηση των βασικών προσανατολισμών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν εργασία επιλέγοντας ένα θέμα από σχετικό κατάλογο που θα αναρτηθεί στο e-class. Οι εργασίες είναι προαιρετικές, επιβραβεύονται (στο βαθμό που είναι αξιοπρεπείς) αλλά δεν οδηγούν σε επιτυχία μιααποτυχημένη γραπτή εξέταση. Όσες και όσοι επιθυμούν να αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου 2015. Καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτη χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική δήλωση εμπρόθεσμα.

Ενότητες

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις εξής θεματικές ενότητες:

1. Κυπριακό

2. Σχέσεις με Τουρκία

3. Σχέσεις με ΗΠΑ

4. Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας