ΦΣ137 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Γεώργιος Αραμπατζής

Περιγραφή

 

ΦΣ 137 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Το βιβλίο του μαθήματος είναι:

Θ.Ν. Πελεγρίνης, Φιλοσοφία και Αμφισβήτηση, Α΄Μέρος: Θεός.

Οι φοιτητές Θα πρέπει να παρουσιάσουν μια εργασία σε 5 σελίδες (αναφορές και υποσημειώσεις με συνεκτικό τρόπο) και μια σύντομη βιβλιογραφία σε μια 6η σελ. Οι φοιτητές αυτοί θα εξετασθούν προφορικά στο θέμα της εργασίας τους. Θέματα θα ανακοινωθούν στο μάθημα και στην ηλεκτρονική τάξη. Όσοι θέλουν να κάνουν εργασία να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή (κυψέλη 509 - e-mail: garabatz@ppp.uoa.gr).

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον καθηγητή στο γραφείο του (Κυψέλη 509, Πέμπτη-Παρασκευή 12.00-14.00).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις