ΨΧ 84 "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Κλήμης Ναυρίδης

Περιγραφή

Τόσο η διαπροσωπική επικοινωνία όσο και η μαζική θέτουν κατά βάση το ζήτημα της σχέσης υποκειμένου/αντικειμένου καθώς και εκείνο της σχέσης του εσωτερικού ψυχικού χώρου με το σχεσιακό χώρο της συνάντησης με τον άλλο, αλλά και με τα αντικείμενα της επικοινωνίας γενικότερα. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση στην ψυχολογία της επικοινωνίας εξετάζει συνεπώς εκείνη την πλευρά της επικοινωνίας, κατά την οποία ψυχικά εγγεγραμμένες πρώιμες επικοινωνιακές εμπειρίες μπορεί να επιστρέφουν ασυνείδητα στο παρόν και να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα, μέσα από προβολές και ταυτίσεις, προσλαμβάνουν τους άλλους και τα ΜΜΕ, αλλά και τον εαυτό τους στις σχέσεις του με αυτούς και με τα Μέσα. Η ψυχοδυναμική δηλαδή προσέγγιση, αναφερόμενη βασικά στην ψυχανάλυση, τείνει να ιστορικοποιεί το επικοινωνιακό παρόν και να το εξετάζει κατεξοχήν ως προς την εξελικτική του διάσταση. Θα εστιάσουμε κυρίως σε θέματα διαπροσωπικής επικοινωνίας, θα δοθεί σχετική βιβλιογραφία και θα προταθούν στους(στις) φοιτητές(τρι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο