Οικογένεια και Ανάπτυξη (ΨΧ79)

Σπυρίδων Τάνταρος

Περιγραφή

  Η οικογένεια, θεσµός µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για τις ανθρωπιστικές- κοινωνικές επιστήµες. Η ενασχόληση της επιστήμης της Ψυχολογίας με την οικογένεια αφορά κυρίως τις σχέσεις και τις διεργασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της "ομάδας" αυτής, δηλαδή µεταξύ των µελών της.  Η οικογένεια αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο το άτοµο, αφενός εξατομικεύεται, δηλαδή αναπτύσσεται βιολογικά, συναισθηµατικά και γνωστικά και αφετέρου, ταυτόχρονα, κοινωνικοποιείται, γίνεται μέλος ομάδας σχετιζόμενο με τα υπόλοιπα μέλη.  Γι’ αυτό και η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους η οικογένεια συµβάλλει ή δεν συμβάλει στην ανάπτυξη του ατόµου αποτελεί ένα άκρως ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο ερευνητικό πεδίο.

  Ως εκ τούτου, πεδίο μελέτης του μαθήματος θα αποτελέσουν οι κάτωθι ενότητες:

  1. Οικογένεια και ανάπτυξη παιδιού και εφήβου: Διάφορες προσεγγίσεις στη μελέτη της οικογένειας και του ρόλου της. Ιστορι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο