Διδακτική της ιστορίας

Δώρα Κάββουρα

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: ΠΔ231
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

Eβδομάδα 25-09-2015από 25-09-2015 έως 01-10-2015

Ημερολόγιο