Κοινωνική Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας-2010-2011

Μαρίνα Ντάλλα, Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80

Περιγραφή
 

§    Μελετώνται τα διάφορα σχήματα της οικογένειας με έμφαση στις ψυχολογικές διαστάσεις και την κοινωνική στήριξη που παρέχει

 

§    Αναλύεται η σχέση της δομής και λειτουργίας της οικογένειας με ψυχολογικούς παραμέτρους

 

§    Εξετάζονται οι ψυχολογικές θεωρίες για την οικογένεια με έμφαση στην ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

 

Βιβλιογραφία

 

1. Ρoussiau, N. (2009). Κοινωνική Ψυχολογία (Επιμέλεια, Κ. Ναυρίδης). Ελληνικά Γράμματα.

 

2. Τσαμπαρλή, Α. (2004). Η ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Οικογένειας. Ατραπός.

 

3. Σημειώσεις μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις