Πτυχιακή εργασία (επόπτης: Β. Παυλόπουλος) (ΨΧ119-ΨΧ120)

Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Tο μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία με επόπτη τον καθηγητή Βασίλη Παυλόπουλο. Το μάθημα ΔΕΝ απευθύνεται σε φοιτήτριες ή φοιτητές που εκπονούν ήδη ή ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με άλλον διδάσκοντα ή άλλη διδάσκουσα του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Παρόλα αυτά, το χρηστικό υλικό που περιέχει είναι ανοιχτά διαθέσιμο προς αξιοποίηση σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας της έρευνας στην Ψυχολογία. 

Τα κριτήρια για την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας με επόπτη τον καθηγητή Βασίλη Παυλόπουλο έχουν ως εξής:

  • Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος ΨΧ126: Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας, των μαθημάτων Μεθοδολογίας Έρευνας και Στατιστικής, καθώς και συναφών με το προτεινόμενο θέμα μαθημάτων (π.χ. το μάθημα ΨΧ95: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογική Έρευνα προκειμένου για τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας).
  • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το πεδίο της ερευνητικής ειδίκευσης του επόπτ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Περιεχόμενο μαθήματος

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία επί ψυχολογικού ερευνητικού θέματος, υπό την εποπτεία διδάσκοντος του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους σπουδών (Ζ’ και Η’ εξάμηνα). Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί συνολικά με 16 ECTS και 12 διδακτικές μονάσδες, κατανεμημένα ισόποσα σε δύο εξάμηνα (ΨΧ119-Πτυχιακή Εργασία Ι, ΨΧ120-Πτυχιακή Εργασία ΙΙ). Αξιολογείται από διμελή εξεταστική επιτροπή και βαθμολογείται σε αριθμητική κλίμακα 1-10. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος Ψυχολογίας.