ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΨΧ42)

Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στην ποιότητα προσαρμογής και στην ψυχική υγεία και ευημερία παιδιών και εφήβων που ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ειδικότερα, εξετάζονται, μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, οι ατομικές διαφορές στην ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών ψυχοκοινωνικά θέματα, όπως είναι το διαζύγιο, η μετανάστευση και η φτώχεια. Τα θέματα αυτά συχνά θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την ψυχική υγεία και προσαρμογή παιδιών και εφήβων.

Το μάθημα ξεκινά με την εξέταση βασικών διαστάσεων α) της ψυχοπαθολογίας (προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης), και β) της ποιότητας προσαρμογής σε σχέση με αναπτυξιακά επιτεύγματα παιδιών και εφήβων, καθώς και γ) της σχέσης μεταξύ ψυχοπαθολογίας και προσαρμογής. Στη συνέχεια εξετάζονται οι ατομικές διαφορές στην ποιότητα προσαρμογής και στην ψυχική υγεία και ευημερία νέων ατόμων που αντιμετωπίζουν αυτές τις εμπειρίες, και παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν γιατί παρατηρούνται αυτές οι διαφορές

Περισσότερα  

Ενότητες

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:

1. Εισαγωγή: Φυσιολογική και παθολογική συμπεριφορά κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία. Κριτήρια διαχωρισμού.

2. Προβλήματα Εσωτερίκευσης (άγχος και κατάθλιψη)

3. Προβλήματα Εξωτερίκευσης (διαταραχές της διαγωγής)

4. Ποιότητα Προσαρμογής σε Σχέση με Αναπτυξιακά Επιτεύγματα

5. Σχέση Ψυχοπαθολογίας και Προσαρμογής

6. Διαζύγιο

7. Μετανάστευση

8. Οικονομική Ενδεια

9. Χρήση και Κατάχρηση του Διαδικτύου

10. Θυματοποίηση

11. Υιοθεσία

12. Ψυχική Ασθένεια Γονέα

13. Ψυχική Ανθεκτικότητα

Ημερολόγιο