Ψυχολογία της Μάθησης (ΨΧ33)

Άννα Παγοροπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο την εκπόνηση εξήντα (60) προόδων. Καλύπτει την Παυλώβεια μάθηση, την Σκιννέρεια μάθηση και την Κοινωνικογνωστική μάθηση δηλαδή ολόκληρο τον συμπεριφορισμό.

Ημερολόγιο