Κομβικές έννοιες από το έργο του Kuhn και η γενικότερη σημασία τους

Βάσω Κιντή

Περιγραφή

Το έργο του Kuhn εισήγαγε έννοιες οι οποίες συζητήθηκαν και χρησιμοποιούνται όχι μόνο στη φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης αλλά σε ένα πλήθος από ακαδημαϊκά αντικείμενα αλλά και στην καθημερινή ζωή. Η κατανόησή τους, ωστόσο, συχνά περιορίζεται σε στερεότυπα με αποτέλεσμα να αναπαράγονται στείρες διαμάχες. Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε τις έννοιες του παραδείγματος (paradigm), της κανονικής επιστήμης (normal science), της παραδειγματικής αλλαγής (paradigm shift ή επανάστασης ( revolution), της ασυμμετρίας (incommensurability) και άλλες συγγενείς με τρόπο που υπερβαίνει μία καθιερωμένη ερμηνεία του Kuhn και δείχνει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν εκτός του καθιερωμένου πλαισίου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -