Οπτική Αντίληψη και Ψυχολογία

Κωνσταντίνος Μουτούσης

Περιγραφή

Εισαγωγή στη μελέτη της αισθητηριακής αντίληψης από τη σκοπιά της ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και της φιλοσοφίας.

Ανακοινώσεις