ΦΝ210 / Η΄ΦΠΨ 2016: Νεοελληνική Φιλολογία 19ος και 20ός αιώνας

Παρασκευή Ποσάντζη

Περιγραφή

Αναλύσεις πεζών και ποιητικών κειμένων στο πλαίσιο λογοτεχνικών ρευμάτων, που εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα (διαφωτισμός, ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός). Θα συνεξετάζονται με κορυφαίους Νεοέλληνες και λογοτέχνες του έξω Ελληνισμού (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη), που είχαν προσλάβει τους Νεοέλληνες και εμφανίζονται ως επίγονοί τους στην περιφέρεια.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο