Εισαγωγή στη Συγκριτική Φιλολογία

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή
Στο μάθημα εξετάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες της επιστήμης της Συγκριτικής Φιλοογίας, όπως, οι συμβάσεις (γλωσσικέςμ ειδολογικές και ευρύτερα πολιτισμικές), η τύχη, η επίδραση, η αναλογία, κλπ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις