Θουκυδίδης (ΚΦΑ16)

Βασίλης Λεντάκης

Περιγραφή

Προσέγγιση της σκέψης του Θουκυδίδη μέσα από την εκ του σύνεγγυς ανάλυση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από το σύνολο του έργου του. Θα αναλυθούν ενότητες όπως ο Λοιμός και ο Μηλιακός Διάλογος. Η συζήτηση θα εστιαστεί, μεταξύ άλλων, στην πολιτική ιδεολογία του Θουκυδίδη, καθώς και στη στάση του απέναντι στο φαινόμενο του ιμπεριαλισμού και γενικά απέναντι στο πρόβλημα της δύναμης. 

Μεταφράσεις: Η μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι εύκολα προσιτή στο διαδίκτυο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι μεταφράσεις του Άγγελου Βλάχου και του Νικολάου Σκουτερόπουλου. Εννοείται ότι δεν απαιτείται αποστήθιση οποιασδήποτε από τις παραπάνω μεταφράσεις. Θα πρέπει να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε κάθε λέξη του κειμένου σημασιολογικά, γραμματικά και συντακτικά.

Σχόλια: Το πεντάτομο έργο των Gomme-Andrewes-Dover, A Historical Commentary on Thucydides παραμένει αξεπέραστο. Πάντως, θα βρείτε πιο πρόσφορο για τις ανάγκες του μαθήματος το αντίστοιχο τρίτομο έργο του Hornblower, A Commentary on Thucydid

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις