Θεωρία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων

Πέτρος Γαλάνης

Περιγραφή

Διδάσκων: Πέτρος Γαλάνης

Τηλέφωνο: 210-7461471, email: pegalan@nurs.uoa.gr

Γραφείο: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 2ος όροφος, γραφείο 303

Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Τετάρτη: 12.00-17.00

Ημερολόγιο