ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, στοιχειώδης οργανοχρησία ασυγκέραστου εγχόρδου, "ταμπουράς" 2

Θωμάς Αποστολόπουλος

Περιγραφή

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ σε στοιχειώδες επίπεδο η λογική της χρήσης ασυγκέραστων παραδοσιακών εγχόρδων με πρότυπο τρίχορδο πανδουροειδές. Δίνεται βάρος στη χρήση των διαστημάτων ανά τροπική κατηγορία κατα τη Θεωρία των Ήχων.

Στους φοιτητές δίνεται μικρό σώμα σημειώσεων που περιέχει πίνακες, απεικονίσεις, σχετικά κείμενα,  τίτλους ενδεικτικών τραγουδιών ανά Ήχο και κοινώς γνωστά υποδείγματα Δημοτικών τραγουδιών σε πεντάγραμμο με  οπλισμούς μικροαλλοιώσεων.

Ημερολόγιο