Παρασημαντική της Ψαλτικής Τέχνης

Φλώρα Κρητικού

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται όλοι οι σημειογραφικοί τύποι από την εμφάνιση της βυζαντινής σημειογραφίας τον 10ο αιώνα έως και σήμερα. Αναλυτική παρουσίαση και επεξεργασία των πρωτοβυζαντινών σημειογραφικών τύπων, της Μέσης Βυζαντινής σημειογραφίας (με ειδικές αναφορές στην Προθεωρία και στα βυζαντινά Θεωρητικά), της Εξηγητικής σημειογραφίας (με συγκεριμένα παραδείγματα από τους πρώτους εξηγητές έως τον Απόστολο Κώνστα), τα αλφαβητικά συστήματα σημειογραφίας, το σύστημα του Αγαπίου Παλιέρμου και η Νέα Αναλυτική Βυζαντινή σημειογραφία.

Ημερολόγιο