Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα Αισθητικής και Κοινωνιολογίας της Μουσικής: Κείμενα του Theodor Adorno

Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Περιγραφή

Ανακοινώσεις