Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής μουσικής Ι & ΙΙ

Γιώργος Φιτσιώρης

Περιγραφή
Μέσω αυτού του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το αντιστικτικό ? αλλά και, κατά στιγμές, ομοφωνικό ? ύφος των μεγάλων συνθετών της λεγόμενης ?χρυσής εποχής της πολυφωνίας?, όπως οι Palestrina, Orlando di Lasso, de Victoria, κ.λπ. Στην τάξη δεν ακολουθείται η συνήθης εκπαιδευτική μέθοδος της «Αντίστιξης των ειδών» κατά Fux, αλλά η μελέτη των θεμελιωδών αρχών της contrapuntus simplex, και η σταδιακή μετατροπή αυτής της βασικής δομής σε διάφορες εκδοχές μιας contrapuntus diminutus μέσω μελωδικής επεξεργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να συνθέσουν ελεύθερους κανόνες για δύο φωνές κατά τα πρότυπα των Cantiones Duarum Vocum του Lasso, αλλά και τρίφωνα ή τετράφωνα αποσπάσματα πάνω σε μία δοσμένη μελωδία (Cantus Firmus). Παράλληλα, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές της θεωρίας της εποχής (Tinctoris, Aaron, Glareanus και, κυρίως, Zarlino) και, αφού εξοικειωθούν με τις διαφορετικές και αποκλίνουσες απόψεις περί τρόπων, την έννοια των ?τονικών τύπων?, τις έννοιες της ταυτόχρονης κ
Περισσότερα  

Ανακοινώσεις