Κριτική Κειμένου και Μουσικοθεωρητικές Πραγματείες

Χρήστος Τερζής

Περιγραφή

Πώς ο σύγχρονος ερευνητής, έχοντας στη διάθεσή του χειρόγραφα αντίγραφα ενός έργου αρχαίου Έλληνα μουσικογράφου, αποκαλύπτει το (κατά δύναμιν) αυθεντικό κείμενο. Η διδασκαλία βασίζεται σε δύο άξονες:
1. την παρουσίαση της κριτικής μεθόδου και
2. την εφαρμογή της σε αντίγραφα αρχαίων ελληνικών μουσικοθεωρητικών πραγματειών.


Ημέρα, ώρα και τόπος διαδασκαλίας:

Το μάθημα δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10.

 


Δηλώσεις:

Το μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). Οι φοιτητές των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής (πλην του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) μπορούν να το δηλώσουν ύστερα από συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Ανακοινώσεις