Εισαγωγή στη Μουσική Πληροφορική

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Περιγραφή

 

Το μάθημα αυτό προσφέρεται στην κατεύθυνση της Μουσικής Τεχνολογίας αλλά είναι ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση πάνω στην πληροφορική, αλλά μόνο μία οικειότητα και ένα ενδιαφέρον για τον υπολογιστή, καθώς και ένα ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες νοητικές διαδικασίες. Το μάθημα διδάσκεται υπό το πρίσμα της συστηματικής μουσικολογίας, και συζητούνται θέματα τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικής μουσικολογίας, μουσικών αναπαραστάσεων για υπολογιστή, υπολογιστικής μουσικής ανάλυσης, music information retrieval, κ.α. Το μάθημα έχει θεωρητικό χαρακτήρα και παρέχεται η ελευθερία στον κάθε φοιτητή να το κάνει όσο πρακτικό θέλει, μέσω επιλεκτικών ασκήσεων, εργασιών κλπ. Η τελική εργασία μπορεί να είναι είτε δοκίμιο, είτε κώδικας (ή ψευδοκώδικας) με δοκίμιο, είτε μουσική ανάλυση με δοκίμιο. Το θέμα είναι ελεύθερο, σχετικό με το μάθημα και συμφωνείται με τη διδάσκουσα.

Ανακοινώσεις