ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Περιγραφή
Γεγονός είναι ότι οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών παίζουν τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο και, μελετώντας «οίκοι», ενοχλούν τους ενοίκους της πολυκατοικίας των «ηχορρυ¬παίνοντας». Η έννοια ηχορρύπανση είναι σύγχρονη, σχετίζεται με το θόρυβο, ο θόρυβος με τη σειρά του έχει σχέση με την Τεχνολογική ανάπτυξη και αυτή συνδέεται με την πρόοδο. Όλα είναι κρίκοι μιας αλυσίδας, που καλώς ή κακώς δεν πρέπει να σπάσουν. Επειδή δεν είναι λογικό να ζητούμε να απαρνηθούμε την πρόοδο της εποχής μας –όσο θορυβώδης και αν είναι- και να επιστρέψουμε, ως ησυχαστές, στην εποχή των σπηλαίων –της σχεδόν απόλυτης η-συχίας- οφείλουμε ν’ ακολουθήσουμε τον κανόνα της χρυσής τομής. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει, αφού κατανοήσουμε με μελέτη και έρευνα την όλη συμπεριφορά του θορύβου, να προσπαθήσουμε να εφαρμό-σουμε τα συμπεράσματα της έρευνας προκειμένου να επινοήσουμε διάφορες κατασκευαστικές λύσεις, ώστε να δημιουργήσουμε συνθή-κες διαβίωσης απαλλαγμένες από κάθε μορφής ηχορρύπανση. Στο μάθημα αυτό αντιμ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -