Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνία

Έλλη Φιλοκύπρου

Περιγραφή
  1. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) να μελετήσουν οι φοιτητές, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, τις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της κοινωνίας: την επίδραση που ασκούν κοινωνικές καταστάσεις και φαινόμενα στη διαμόρφωση ρευμάτων, στη θεματική, στην τεχνοτροπία· τη λογοτεχνία ως έναν τρόπο ανάγνωσης της κοινωνίας· τη λογοτεχνία ως στάση ζωής· (β) να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις αναφορικά με συγκεκριμένες περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας· (γ) να εφο διαστούν με κλειδιά που θα τους επιτρέπουν να προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα και να τα ερμηνεύουν. Στο μάθημα επιλέγονται κάθε φορά κείμενα σημαντικών εκπροσώπων της νεοελληνικής λογοτεχνίας και μελετώνται εκ του σύνεγγυς. Κατά τη συζήτηση, αναδεικνύονται οι σχέσεις των κειμένων με το κοινωνικοϊστορικό γίγνεσθαι: σχέσεις οι οποίες μπορεί να ανιχνεύονται άμεσα ή έμμεσα, ενώ ενδιαφέρει και η απουσία μιας εμφανούς τέτοιας σχέσης. Αναδεικνύονται επίσης οι σχέσεις των κειμένων μεταξύ τ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις