Σύγχρονη Κοινωνία και ΜΜΕ

Νίκος Δεμερτζής

Περιγραφή

Το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να σκεφθεί τον σύγχρονο κόσμο δίχως τα μέσα επικοινωνίας και τα δίκτυα πληροφοριών υποδηλώνει τη βαρύνουσα σημασία τους στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Υπό συνθήκες επικοινωνιακής έκρηξης και απορύθμισης του πεδίου σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κλίμακα, οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές λειτουργίες των μέσων αυξάνονται και συμβάλλουν καίρια στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Αλλάζουν οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χρόνο, τον εαυτό τους, την ιστορία, τη δημοσιότητα και την εξουσία. Το μάθημα αυτό εστιάζει στο ριπίδιο των επιδράσεων που ασκούν τα μαζικά μέσα επικοινωνίας σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δράσης. Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να κατανοήσουν τη σχέση ΜΜΕ και κοινωνίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και να διακρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις με τις οποίες αναλύεται η σχέση αυτή.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -