Πολιτική Κουλτούρα, Κοινή Γνώμη και Επικοινωνία

Νίκος Δεμερτζής

Περιγραφή

Πολιτική κουλτούρα και κοινή γνώμη είναι έννοιες απολύτως συνδεδεμένες, παρόλο που οι επιστήμονες ερίζουν ως προς το ακριβές τους περιεχόμενο.  Αν (1) ως πολιτική κουλτούρα ορίσουμε τους τροπους με τους οποίους οι άνθρωποι ορίζουν και θεσμίζουν το Πολιτικό εντός του ιστορικού χρόνου και χώρου, και  αν (2) ως κοινή γνώμη ορίσουμε την εκφρασμένη άποψη των ατόμων πάνω σε επίδικα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, τότε  δεν μπορεί παρά η μεν να επηρεάζει την δε. Και τούτο διότι το ποια θέματα αποκτούν δημόσιο ενδιαφέρον σε τρέχοντα χρόνο εξαρτάται από ευρύτερη πολιτική παράδοση και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό τοποθετείται στον σκληρό πυρήνα του κλάδου της πολιτικής επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Κωδικός: MEDIA128
Σχολή - Τμήμα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών