ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Δ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Αντώνιος Παπαδόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα «Σημειολογία - Νοσολογία» του 7ου εξαμήνου έχει στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στην κλινική ιατρική. Περιλαμβάνει την διδασκαλία της Κλινικής Σημειολογίας και των αρχών της Νοσολογίας με έμφαση σε βασικά κλινικά σύνδρομα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  • Έρχεται σε επαφή με τον ασθενή με ενδιαφέρον και επαγγελματισμό
  • Να λαμβάνει, να καταγράφει και να παρουσιάζει πλήρες ιστορικό
  • Να πραγματοποιεί πλήρη φυσική εξέταση με σωστή μεθοδολογία
  • Να αξιολογεί τη χρησιμότητα και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα βασικών παρακλινικών εξετάσεων
  • Να περιγράφει και να συζητά περιπτώσεις ασθενών
  • Να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα φυσιολογικά και τα παθολογικά κλινικά και παρακλινικά ευρήματα των κύριων παθολογικών καταστάσεων που συναντώνται στα πλαίσια της Παθολογίας
  • Να εφαρμόζει τις γνώσεις των βασικών επιστημών στα πλαίσια της κλινικής σκέψης για την επίλυση κλινικών προβλημάτων

Η άσκηση στη Σημειολογία περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση καθώς και πρακτική εκπαίδευση

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις