ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Π. Κορκολοπούλου, Καθηγήτρια

Περιγραφή

Το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Παθολογική Ανατομική του Αιμοποιητικού συστήματος» διοργανώνεται από το Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο του Εργαστηρίου (σε αμφιθέατρο της Παθολογικής Ανατομικής ή στην Αίθουσα του Μουσείου του Εργαστηρίου, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του χώρου). Πρόκειται για 9 καθημερινές μεσημεριανές διαλέξεις (ώρα 15:30-17:30) οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα 2 διδακτικών εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές τις Παθολογικής Ανατομικής του Αιμοποιητικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στις νεοπλασίες του και θα εισαχθούν στην διαγνωστική προσπέλαση των οντοτήτων που το απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα οι διαλέξεις περιλαμβάνουν κατ’αρχήν εισαγωγικές έννοιες προκειμένου ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση των νοσημάτων του Αιμοποιητικού συστήματος. Ταυτόχρονα πραγματοποιε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο