Άσκηση στο πτώμα - Σημειώσεις

Μαρία Πιάγκου

Περιγραφή

Στις σημειώσεις αυτές περιλαμβάνονται βασικά θέματα της άσκησης στο πτώμα στην αίθουσα ανατομών και οι αντίστοιχες σελίδες από το εγχειρίδιο Gray's ANATOMY

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -