ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΟΙ

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Περιγραφή

Ανασκοπούνται επιγραμματικά τα προβλήματα υγείας του ανθρώπου που συνδέονται με μετακινήσεις (φυσικές ή προκλητές από ίδιο τον άνθρωπο) αγρίων ζώων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -