ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Γενικά περί ερυθροκυττάρων, Γενική εξέταση αίματος, Ερυθροκυτταρικοί δείκτες, Μορφολογία ερυθρών, Αναιμίες.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -