ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή

Μεταμόσχευση αλλογενούς μυελού των οστών, μονάδα μεταμόσχευσης, επιλογή τόυ δότη, προετοιμασία του δέκτη, λήψη μοσχεύματος, εξέλιξη μετά τη μεταμόσχευση, επιπλοκές, ανοσολογική αποκατάσταση. Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελόύ των οστών. Ενδείξεις, αποτελέσματα, πρόοδοι και επιπλοκές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -