ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Περιγράφεται η παθοφυσιολογία, η κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα, τα κλινκά και αιματολογικά ευρήματα, η διαγνωστική προσέγγιση, η διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση αρρώστων με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -