ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ, ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ, ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή

Μορφολογία κυττάρων της κοκκιώδους, μονοκυτταρικής και λεμφικής σειράς. Διαταραχές του αριθμού.

Πολυμορφοπυρήνωση, ουδετεροπενία, ηωσινοφιλία, βασεοφιλία, μονοκυττάρωση, λεμφοκυττάρωση, λεμφοπενία.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -